Działka na sprzedaż

Śląskie, Gliwice, Brzezinka, Kozielska

Cena:
800 000 PLN
Numer oferty:
1920
Ulica:
Kozielska
Powierzchnia:
2515 m²
Szerokość działki:
26
Długość działki:
91
Gaz:
jest
Typ podłączenia wody:
jest
Kanalizacja:
miejska
Forma własności:
własność
Data dodania:
2019-05-17
Data aktualizacji:
2019-05-17

Opis oferty: Do sprzedania bardzo atrakcyjna duża działka położna w Gliwicach Brzezince.
Działka o powierzchni 2515 jest położona przy ul. Kozielskiej o szerokości wjazdu ok 26m2 oraz długości ok 91m2.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego objęta oznaczeniem 24MN:

Wg planu:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne mogą być realizowane wyłącznie w zabudowie wolnostojącej;
2) dla terenu 10MN dopuszcza się dodatkowo, jako przeznaczenie uzupełniające, usługi z zakresu obsługi
pojazdów samochodowych.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,1,
b) maksymalna – 1,0;
2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
4) maksymalna wysokość budynków:
a) mieszkalnych i mieszkalno – usługowych – do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyższa niż 9m,
b) usługowych – nie wyższa niż 9m,
c) gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyższa niż 5,5m;

5) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno–usługowych i usługowych:
- dachy płaskie,
- dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci 25–45°,
b) dla budynków gospodarczych i garaży:
- dachy płaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 12–40°;

6) kolorystyka dachów spadzistych: czerwona, czerwono – brązowa, szara, grafitowa;

7) w przypadku zastosowania tynków – kolorystyka tynków pastelowa lub biała;
Id: B5636FAC-1B72-45FD-B36E-56F38ADB181D. Podpisany Strona 15

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:
dla terenu odległość licząc od linii rozgraniczających
d) 24MN 6m drogi publicznej klasy głównej – 1KDG 1/2 – ul. Kozielskiej

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 800m2

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.
Andrzej tel. 697 359 140

Jako agencja posiadamy całkowitą wyłączność na tę ofertę.

www_directhome_pl nowy wymiar Agencji Nieruchomości

Agent prowadzący

Agent prowadzący:
Andrzej Rachwalski
E-mail:
Telefon komórkowy:
697 359 140
Telefon biurowy:
697 359 140

Wyślij zapytanie

FacebookTab