Świadectwo energetyczne dla starych umów najmu

Obowiązek przedstawienia świadectwa energetycznego w umowach najmu po 28 kwietnia 2023 roku: Czy dotyczy tylko nowych umów?


Wprowadzenie przepisów prawnych dotyczących efektywności energetycznej budynków ma na celu promowanie oszczędności energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę jakości życia. Jednym z takich przepisów jest obowiązek przedstawienia świadectwa energetycznego w umowach najmu. Jednak, czy ten obowiązek dotyczy tylko nowych umów zawartych po 28 kwietnia 2023 roku, czy też obejmuje również stare umowy, które są aneksowane?

Wielu właścicieli nieruchomości oraz najemców zastanawia się nad tym, jakie są konsekwencje prawne w przypadku umów najmu, które zostały zawarte przed wprowadzeniem wymogu przedstawienia świadectwa energetycznego, a następnie zostają aneksowane po 28 kwietnia 2023 roku.

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest świadectwo energetyczne. Jest to dokument, który informuje o efektywności energetycznej budynku. Ocena efektywności energetycznej przeprowadzana jest na podstawie różnych czynników, takich jak izolacja termiczna, systemy ogrzewania i chłodzenia, wentylacja, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W przypadku nowych umów najmu zawartych po 28 kwietnia 2023 roku, obowiązek przedstawienia świadectwa energetycznego jest jasny i nie budzi wątpliwości. Właściciel nieruchomości musi dostarczyć najemcy świadectwo przed podpisaniem umowy. Jeżeli świadectwo nie zostanie przedstawione, najemca ma prawo żądać jego dostarczenia przed zawarciem umowy.

Jednak, jeśli chodzi o stare umowy najmu, które są aneksowane po 28 kwietnia 2023 roku, sytuacja może być bardziej skomplikowana. W takich przypadkach zasada nienaruszalności umów może mieć zastosowanie. Oznacza to, że jeśli umowa najmu została zawarta przed wprowadzeniem obowiązku przedstawienia świadectwa energetycznego, można argumentować, że właściciel nie ma obowiązku dostarczenia go przy aneksowaniu umowy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *