Ulga mieszkaniowa tylko na lokal w którym mieszkamy!

Urząd Skarbowy wyjaśnił wątpliwości dotyczące możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej w przypadku nabycia nieruchomości przeznaczonej na wynajem lub bezpłatnie użyczonej rodzinie. Czasowe wynajęcie nieruchomości nie przekreśla jednak możliwości skorzystania z ulgi.

Z pytaniem indywidualnym do Dyrektora Izby Skarbowej zgłosiła się kobieta która w drodze dziedziczenia nabyła 2 nieruchomości.
Obydwie nieruchomości sprzedała przed upływem pełnych 5 lat kalendarzowych od momentu ich nabycia. W związku z dokonaną czynnością sprzedaży pojawiła się konieczność zapłaty podatku dochodowego zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym, który mówi, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.
Stosowny podatek należy wykazać oraz zapłacić do 30 kwietnia następnego roku po którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi oraz uniknięcie zapłaty stosownego podatku w przypadku przeznaczenia osiągniętego dochodu na inne własne cele mieszkaniowe.
Z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podstawową okolicznością decydującą o możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i określonych praw majątkowych w terminie nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym została ona dokonana, na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy własne cele mieszkaniowe.

I tutaj sprawa staje się bardziej skomplikowana ponieważ w powszechnej opinii krąży opinia, że jeśli środki uzyskane ze zbycia nieruchomości przeznaczy się na inną nieruchomość wówczas stosowny podatek nie jest należny.

Jak wyjaśnia omawiana właśnie interpretacja ogólnodostępny pogląd jest błędny ponieważ ustawa wyraźnie zaznacza, że zakup nieruchomości musi obejmować WŁASNE cele mieszkaniowe.

W zapytaniu kierowanym przez podatniczkę do Dyrektora Izby wyjaśniła ona, że ze zbycia nieruchomości otrzymanej w drodze dziedziczenia nabyła 2 mieszkania – jedno oddała w bezpłatne użytkowanie członom swojej rodziny natomiast drugie wynajęła do czasu sprzedaży aktualnie posiadanego mieszkania, które planuje sprzedać i zamieszkać w mieszkaniu chwilowo wynajmowanym.

W indywidualnej interpretacji stwierdzono, że zakup nieruchomości która została oddana w używanie rodzinie nie daje podstawy do skorzystania z ulgi ze względu na brak własnego celu mieszkaniowego. Z ulgi natomiast można skorzystać w przypadku nieruchomości nabytej z przeznaczeniem na własne cele i chwilowo wynajmowanej.

Omawiana interpretacja: 0112-KDIL3-2.4011.97.2018.1.TR | Interpretacja indywidualna
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 21 marca 2018 r.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *