Co warto wiedzieć o umowie przedwstępnej?

Umowa przedwstępna poprzedza podpisanie ostatecznej umowy, która przenosi własność nieruchomości na kupującego. Ponieważ stanowi ona swoistego rodzaju zabezpieczenie danej transakcji i tego, że dojdzie ona do skutku i nieruchomość zostanie zbyta, warto wiedzieć, jakie konsekwencje niesie jej zerwanie.

Umowa przedwstępna – bezpieczeństwo dla dwóch stron

Do umowy przedwstępnej często zachęcają biura nieruchomości, dzięki czemu zabezpieczają one transakcję i dają czas kupującemu na zorganizowanie gotówki lub też uzyskanie kredytu hipotecznego. Bezpieczeństwo uzyskują jednak obie strony – zarówno sprzedający, jak i kupujący mają pewność, że sprzedaż dojdzie do skutku. Co ponadto? W takiej umowie zostaje zawarta również informacja o cenie oraz terminie, toteż strony uzyskują pewność co do środków finansowych oraz są zorientowane w czasie, w którym transakcja zostanie ostatecznie zamknięta.

Rodzaje umów przedwstępnych

Ustawodawca uznając obrót nieruchomościami za bardzo istotny element życia gospodarczego, umożliwia sporządzenie umowy przedwstępnej, która – jak wskazano powyżej – zabezpiecza interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Warto również dodać, że moc takiej umowy zależy od jej formy oraz treści. Najbardziej popularnymi są umowy przedwstępne w formie pisemnej, które umożliwiają dochodzenie roszczeń, odszkodowania od strony, która z umowy się nie wywiązała. Znacznie dalej idące skutki prawne ma umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, która umożliwia doprowadzenie do zawarcia umowy na drodze postępowania sądowego.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, aby właściwie zabezpieczać ewentualne roszczenia stron, musi być odpowiednio spisana. Przede wszystkim musi prawidłowo określać strony, które zobowiązane są do zawarcia umowy ostatecznej. Ponadto, podana musi zostać data zawarcia umowy ostatecznej oraz skutki związane z brakiem wywiązania się z umowy jednej ze stron. Aby tak przygotowany dokument był ważny, istotne jest złożenie pod nim podpisów przez wszystkich zainteresowanych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *