Jak rozliczyć PIT-28 za najem nieruchomości

31 stycznia 2014r. upływa termin złożenia zeznania PIT-28 za rok 2013. Wszystkim naszym klientom którzy w ubiegłym roku wynajmowali nieruchomość a jednocześnie wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego przypominamy o konieczności złożenia odpowiedniego druku.

W przypadku rozliczania najmu w formie ryczałtu nie ma możliwości odliczenia od osiągniętego przychodu kosztów związanych z wynajmowaną nieruchomością natomiast podatek płacony jest tylko od realnie osiągniętego przychodu a nie od wartości lub dat wynikających z umowy.

Dla przykładu:
Pan Kowalski wynajął nieruchomość 20 stycznia 2013 roku na podstawie umowy. Pierwszy czynsz zgodnie z umową miał zostać zapłacony do 31 stycznia 2013. Pozostałe czynsze miały być płatne do 10 każdego miesiąca. Niestety Najemca spóźnił się z płatnością pierwszego czynszu i zapłacił Wynajmującemu czynsz za 10 dni stycznia wraz z czynszem za luty.

W powyższym przypadku nie ma znaczenia fakt, że zgodnie z umową pierwszy czynsz miał zostac zapłacony w grudniu. Podatnik realny przychód osiągnął dopiero w miesiącu lutym tak więc podatek od osiągniętego przychodu zobowiązany był zapłacić do 20 marca 2013. W przypadku opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym podatek od realnie osiągniętego przychodu płacony jest za miesiące styczeń-listopad do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu przychodu natomiast za miesiąc grudzień do 31 stycznia roku następnego.

Rozliczenie najmu w formie ryczałtu następuje na druku PIT-28 wraz z załączonym do niego drukiem PIT-28/A. Wypełniony druk możemy zanieść do Urzędu Skarbowego osobiście, wysłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl. Pamiętajmy również, że deklarację podatkową składamy do Urzędu Skarbowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania nie zaś dla adresu wynajmowanej nieruchomości !

Dla ułatwienia sposobu wypełnienia deklaracji PIT-28 oraz PIT-28/A poniżej przedstawiamy przykład wynajmu oraz wypełnioną dla niego deklarację.

Pan Jan Kowalski 20 stycznia 2013 roku podpisał umowę najmu nieruchomości. Ustalony czynsz najmu to 1500 zł /miesięcznie. Za okres od 20 stycznia do 31 stycznia 2013 otrzymał gotówką w dniu podpisania umowy kwotę 500 zł. Pozostałe czynsze zostały zapłacone terminowo zgodnie z umową 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynając od lutego.

Na początku ustalmy jakie podatki powinien zapłacić Pan Kowalski

1. Do 20 lutego 2013 roku powinien zapłacić 8,5% od kwoty 500 zł (taki przychód osiągnął w styczniu 2013r). Należna kwota podatku to: 43 zł (cżęsci po przecinku od 50 gr zaokrąglane są w górę)
2. Za przychód osiągnięty w lutym do 20 marca powinien zapłacić 128 zł (1500 zł * 8,5% zaokrąglone do pełnych złotych)
3. Do końca listopada miesiące rozliczane są analogicznie jak miesiąc luty.
4. Za przychód osiągnięty w grudniu 2013 w terminie do 31 stycznia 2014 musi zapłacić 127 zł (tutaj zaokrąglenie nie występuje ponieważ nastąpiło rozliczenie wpłaconych kwot zaokrąglonych w poprzednich miesiącach w stosunku do należnego podatku za cały rozliczany rok – kwota zostaje wyliczona automatycznie po uzupełnieniu aktywnego formularza PIT-28 oraz PIT-28/A)

Przejdźmy zatem do wzoru wypełnionych deklaracji:
Pit-28 – 4 strony deklaracji za rok 2013 – WZÓR

 

 
 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *